Předsálí

(fotografie Karel Nováček)
vstup předsálí sál